Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

TECHNIK HODOWCA KONI

Kurs kwalifikacji zawodowych

Kwalifikacja ROL.06 – Organizacja chowu i hodowli koni
Kwalifikacja ROL.07 – Szkolenie i użytkowanie koni

Cel kursu:

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu:

 • wykonywania czynności związanych z chowem i hodowlą koni,
 • szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży,
 • organizowania oraz prowadzenia rekreacji i turystyki jeździeckiej,
 • wykonywania czynności związanych z transportem koni.

Miejsca pracy:

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów można prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne zajmujące się chowem, hodowlą i użytkowaniem koni lub znaleźć zatrudnienie:

 • w ośrodkach hodowli koni,
 • przy szkoleniu koni,
 • przy użytkowaniu koni w turystyce i rekreacji.

Informacje ogólne:

 • Kurs obejmuje 920 godzin dydaktycznych.
 • Kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według programu opierającego się na realizacji obowiązującej podstawy programowej.
 • Zajęcia w formie teoretycznej odbywają się średnio co 2 tygodnie (piątek po południu – sobota lub niedziela).
 • Możliwość realizowania części zajęć poprzez platformę e-learningową.

Praktyczna nauka zawodu:

 • stajnie i stadniny w Warszawie i okolicach

Wymagania względem uczestników:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • Ukończenie 18-go roku życia,
 • posiadanie wykształcenia średniego,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu.

Egzamin:

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Każdy egzamin składa się z części pisemnej oraz praktycznej.

Informacje dodatkowe:

 • Na prośbę uczestnika kursu wydawane będą stosowne zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji.
 • Rekrutacja na podstawie złożonych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń.

Ramowy plan zajęć

Kwalifikacja ROL.06 – Organizacja chowu i hodowli koni
Przedmiot Forma zajęć
Chów i hodowla koni

Teoretyczne

Produkcja zwierzęca

Teoretyczne

Produkcja roślinna

Teoretyczne

Technika w rolnictwie

Teoretyczne

Chów i hodowla koni w praktyce

Praktyczne

Prowadzenie produkcji rolniczej

Praktyczne

Obsługa środków technicznych

Praktyczne

Kwalifikacja ROL.07 – Szkolenie i użytkowanie koni
Przedmiot Forma zajęć
Użytkowanie wierzchowe koni

Teoretyczne

Użytkowanie zaprzęgowe koni

Teoretyczne

Imprezy jeździeckie i transport koni

Teoretyczne

Rekreacja i turystyka konna

Teoretyczne

Jazda konna

Praktyczne

Użytkowanie wierzchowe koni w praktyce

Praktyczne

Użytkowanie zaprzęgowe koni w praktyce

Praktyczne

Imprezy jeździeckie i transport koni w praktyce

Praktyczne

Rekreacja i turystyka konna w praktyce

Praktyczne

Trzy warianty cenowe

360 zł

18 dogodnych rat

1600 zł

4 dogodne raty

6300 zł

Opłata jednorazowa